Om boken / About the book

Idén till Deafhood/Audism kom till under hösten 2010. Fotografen Tomas Kold Erlandsen pratade då med Per-Thomas Örlegård på Döviana Konsult & Tjänster om idén att ha ett svenskt perspektiv av begreppen Deafhood och Audism i en bok med både text och bilder. Döviana nappade på idén. Tomas valde då Patrik Nordell till att skriva texterna, då Patrik är en etablerad föreläsare i ämnet Deafhood och har gjort flera research i Deafhood och Audism.

Deafhood/Audism innehåller konstnärliga bilder som får dig att tänka efter. Tomas Kold Erlandsen är sen tidigare en etablerad fotograf bland döva och han försöker nå fram med en poäng och vara rak på sak i sina bilder.

Patrik Nordell har skrivit texten som innehåller flera svenska perspektiv såväl som flera research i Storbritannien och USA. Han driver sitt eget företag med inriktning deaf studies.

Döviana Konsult & Tjänster är en ekonomisk förening som jobbar med tillgänglighetslösningar, teckenspråksöversättningar och olika projekt, och har nyligen börjat bygga upp en liten förlagsverksamhet. Deafhood/Audism är den andra boken som Döviana står bakom.

The idea of Deafhood/Audism emerged in the fall of 2010. The photographer Tomas Kold Erlandsen talked with Per-Thomas Örlegård of Döviana Konsult & Tjänster (Dovianaconsulting) about the idea of publishing a book with a Swedish perspective on the notions of Deafhood and Audism, in which there would be both texts and photos. Dovianaconsulting liked the idea. Tomas then chose Patrik Nordell to write the texts as Patrik is an accomplished lecturer in the subject of Deafhood and he has done various researches on Deafhood and Audism.

Deafhood/Audism includes artistic photos that make you think. Tomas Kold Erlandsen is already an accomplished photographer among the Deaf. He tries to be straightforward and have a purpose in his pictures.

Patrik Nordell has written the text that includes several Swedish viewpoints as well as several researches from Great Britain and the United States. He runs his own company, focusing at Deaf Studies.

Dovianacosnulting is a small company, which works with accessibility solutions, Sign Language translations and different projects. Recently, we started establishing a small publishing company. Deafhood/Audism is the second book that Dovianaconsulting has published.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: